SULAMA SİSTEMLERİ

Sulama Sistemleri

Bitkilerin gelişmesi için doğal yollarla karşılanamayan suyun, çevre sorunları oluşturmadan toprağa verilmesine Sulama Sistemleri deniliyor. Bitkinin gelişmesi adına nem elde etmek isteniliyorsa, kısa dönemlere kuraklıklara karşı ürünlerin sigortalanmasını sağlamak istiyorsanız sulama gereklidir. Özellikle atmosferin ve toprağın serinletilmesi bitki gelişimi açısından oldukça gereklidir. Toprakta bulunan tuzun yıkanması ve eritilmesini de sağlayan bu sistemler, topraktaki çatlamalarında önüne geçecektir. Tabanın aşırı şekilde yumuşamasının sağlanması avantajları da bu sistemlerin çiftçiler için bir gereklilik haline getiriyor. Hangi iklim kuşağında olursa olsun üretim kararlığı sağlayan bu sistemler, tarımda yoğunlaşmanın ayrılmaz parçasıdır.

 

Farklı Sulama Sistemleri

Arazinin eğimine, bitkinin çeşidine, toprağın cinsine, iklim özelliklerine göre farklı sistemler kullanılabilir. Bu alanda sulama sistemleri nelerdir konu başlığı içerisinde geleneksel sulama yöntemleri bulunuyor. Bunlar arasında salma sulama sisteminden bahsedilebilir. Bu yöntemde tarla parseline tarla başından itibaren su salma olarak bırakılır. Bu tarz sulamalar için eğitimin yüzde 3’ü geçmemesi önemlidir. Ancak yine bu sulama metodunda su dağılımı sağlamamakta ve erozyonlar meydana gelebilmektedir. Tava sulama yönteminde ise sulanacak alanda toprağın eğimsiz parsellere ayrılması gereklidir. Bu sulama için arazinin önceden tavalara bölünmesi önemlidir. Bu yönteminde su sarfiyatının fazla olması ve sulama zamanının uzun olması gibi soruları olabiliyor. Karık yöntemde ise bitki sıra aralarına küçük kanalcıklar açılır. Su bu şekilde bitkinin kök bölgesinde depolanması sağlanır. Su tasarrufu sağlaması, randımanlı verim elde etmesini sağlayan bu metotta da bazı durumlarda bitkilerin zarar görmesi muhtemeldir.

 

sulama sistemleri
sulama sistemleri

Kapalı Boru Sistemleri İle Sulama

Basınçsız borularla hazırlanan sistemde, toprağın altına gömülen 0,8 atm^den az basınçlarda kullanılır. Su dağıtımı için vanalar ya da prizler kullanılabilir. Kapalı olan bu sistemde tarım arazilerinde kayıplar olmuyor. İşletmelerde bu metotlar sayesinde bakım ve onarım masrafları düşecektir. Bunların yanında sulama sistemlerinin tasarımı içerisinde basınçlı sulama sistemleri de bulunuyor. Su kaynaklarının son derece kısıtlı olması itibari ile yüzey akışıyla ve derine sızma meydana gelmiyor. Su kayıplarının önüne geçen bu metot avantajlı olarak kullanılabilmektedir. Yağmurla sulama da yapılabilmektedir. Kaplanan alanlara göre sulama sistemlerinde tarla, çiftlik, tarla toplu, taşınabilir, yarı sabit, sabit sistemler olarak değerlendirilebilir.

 

Avantajlı Sulama Metotları

Bitkilerdeki nem eksikliğini gidermek için kullanılan metotlardan biri de damla sulama yöntemidir. Bu metot ile bitkide herhangi bir nem eksikliği oluşturmadan sulama sularının sık aralıklarla yalnızca bitki köklerine sulama yapılır. Bu da sulamanın günde birkaç kez yapılabilmesi olanağı sağlıyor. Arındırılan su basınçlı boru sistemleri ile bitkinin yakınlarında bulunan damlatıcılara kadar iletilmektedir. Düşük basınç ile toprağın altına verilen su toprak içine girer. Yerçekiminin etkisi ile bitkinin geliştiği kök kısmına ulaşır. Bu yöntemle alanın tamamı ıslatılmaz. Sadece bitkinin ihtiyacı olan kısım, ihtiyacı olduğu kadar ıslatılır. Bu sistem sabit sulama metodudur. Sulama mevsimi boyunca sistem unsurları sabit kalacaktır.

Basınçlı sulama sistemi de oldukça avantajlıdır. Topoğrafik olarak düzgün olmayan tarım alanlarında tesviyeye gereke kalmaz. Bu da erozyonu önler. Genel olarak kullanılan ekipmanlar, yöntemler ve arazinin büyüklüğüne göre sulama sistemleri fiyatları değişebilir. Geçirgenliği yüksek olan topraklarda karık akışına bağlı olarak su kaybının önüne geçilebilir. Bu da yüksek randımanlı bir şekilde sulama yapılmasının önüne geçer. Yüzeyden yapılan sulama sistemleri, yağmur sistemleri, toprak altı, mini spring, damla sulama metotları ürününüz bol, maliyetinizin az olması adına farklı alanlarda tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor. Çiftçi tarlarındaki bitkinin çeşidine, tarlanın büyüklüğüne, maliyetlerine göre bu metotlar arasından seçimler yapabilir.

Sosyal Medyada Paylaş